Στοιχεία Υπεύθυνου Τμήματος

Υπεύθυνος: Καλογήρου Μιχάλης, e-mail: kalogirou AT uoc DOT gr, τηλ. 2810393316, 2810393022

Σχετικά με το Τμήμα

Το Κέντρο Δεδομένων (Datacenter) του Πανεπιστημίου Κρήτης δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με σύγχρονο, οικονομικό και αποδοτικό τρόπο υιοθετώντας το μοντέλο ευέλικτων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud). Το cloud παρέχει πόρους ελαστικά και με βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε αστοχίες και άλλες καταστροφές μέσω σύγχρονων τεχνικών εικονικοποίησης (virtualization). Οι υπηρεσίες του Κέντρου Δεδομένων παρέχονται πρωτίστως στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με στόχο να καλυφθούν όλες οι υπολογιστικές και αποθηκευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών λειτουργιών του ιδρύματος. Παρέχονται επίσης στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται και σε εξωτερικούς φορείς στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην βιωσιμότητα του ίδιου του Κέντρου.

Το Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ
  • υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης
  • παροχή υπηρεσιών εικονικών εξυπηρετητών
  • παροχή υπηρεσιών εικονικών σταθμών εργασίας
  • παροχή υπηρεσιών εικονικών εργαστηρίων
  • παροχή υπηρεσιών αποθηκευτικού χώρου και αντιγράφων ασφαλείας
  • παροχή υπηρεσιών λογισμικού
  • παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης (HPC)
  • κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ