Σχετικά με το Τμήμα

Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου,
  • υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στην εξοικείωση και κατάρτιση στις τεχνολογίες πληροφορικής μέσω σεμιναρίων ή/και ειδικών μαθημάτων,
  • διαχείριση συστημάτων τηλεκπαίδευσης,
  • παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
  • κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών.