Στοιχεία Υπεύθυνου Τμήματος

Υπεύθυνος: Χαλκιαδάκης Γεώργιος, e-mail: xalkis AT admin DOT uoc DOT gr, τηλ. 2810393361, fax:2810393360

Σχετικά με το Τμήμα

To Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, εξυπηρετεί τις ανάγκες των κεντρικών Υπηρεσιών του ιδρύματος σε θέματα μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης εν” γένει. Απαρτίζεται απο μόνιμα στελέχη καθώς και απο συνεργαζόμενους φοιτητές των σχολών και τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Υπηρεσίες όπως οι οικονομικές (τμήματα προϋπολογισμού, προμηθειών, λογιστήριο, ταμείο), διοικητικές (τμήματα προσωπικού, πρωτοκόλλου) αλλά και διάφορα γραφεία και υπηρεσίες του ιδρύματος υποστηρίζονται από το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης.

To Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • ανάπτυξη, συντήρηση, προσαρμογή και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών
  • συστημάτων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών,
  • ανάπτυξη, συντήρηση, προσαρμογή και διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού
  • συστήματος του Ειδικού Λογαριασμού,
  • διαχείριση συστήματος συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων,
  • υποστήριξη του συστήματος πρωτοκόλλου στο σύνολο του Ιδρύματος,
  • κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ